Sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đạt 88,1 nghìn chiếc, giảm sâu so với cùng kỳ

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đạt 88,1 nghìn chiếc, giảm sâu (26,6%) so với cùng kỳ năm trước.

Ngành sản xuất xe có động cơ tháng 6 đã tăng 14,5% so với tháng 5, tuy nhiên tính chung 6 tháng đầu năm vẫn giảm 16,4% (cùng kỳ năm trước tăng 11,7%).

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đạt 88,1 nghìn chiếc, giảm sâu (26,6%) so với cùng kỳ năm trước. So với tháng 4, doanh số bán hàng toàn thị trường ô tô tháng 5, 6 bắt đầu hồi phục trở lại, tăng 62% (khoảng 19,081 xe).

Mặc dù đạt mức hồi phục nhanh song so với cùng kỳ năm trước, doanh số tháng 5/2020 vẫn giảm 30,6%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 83,181 xe, giảm 34,5% so với cùng kỳ 2019.

Trong đó: Doanh số bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) chiếm hơn 95% tổng doanh số toàn thị trường và giảm 33,7% so với cùng kỳ 2019. Chỉ số tồn kho ngành sản xuất xe có động cơ (trong đó có ô tô) tăng cao, tăng 129,6% so với cùng kỳ 2019, phản ánh khó khăn rất lớn của ngành trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Theo dự báo của VAMA, lượng tiêu thụ ô tô trong năm 2020 có thể sụt giảm hơn 15% so với dự kiến của Hiệp hội.

Để kích thích tiêu dùng trong nước, ngày 28/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Theo đó, bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo Báo Dân sinh